• Lê Công Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0919.094527
  • Email:
   hung_c1achauphongtc@angiang.edu.vn
 • Huỳnh Ngọc Khương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985938324
  • Email:
   khuong_c1achauphongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Minh Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0918619709
  • Email:
   tri_c1achauphongtc@angiang.edu.vn
 • Đặng Kim Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916829900
  • Email:
   diem_c1achauphongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0945902426
  • Email:
   linh_c1achauphongtc@angiang.edu.vn
 • Dương Minh Thy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0903594606
 • Trần Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01685624919
  • Email:
   hang_c1achauphongtc@angiang.edu.vn
 • Dương Thị Lệ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984369952
  • Email:
   dung_c1achauphongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Lan Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01252007667
  • Email:
   chi_c1achauphongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Giàu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01676558804
  • Email:
   giau_c1achauphongtc@angiang.edu.vn
 • Ma Ri Giah
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01668087733
  • Email:
   giah_c1achauphongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Phượng Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01298025035
  • Email:
   nga_c1achauphongtc@angiang.edu.vn
 • Lưu Thị Cẩm Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đẳng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01649988980
  • Email:
   huong_c1achauphongtc@angiang.edu.vn
 • Đặng Thị Kim Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01682215653
  • Email:
   tho_c1achauphongtc@angiang.edu.vn
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 11 : 399