• Lê Công Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0919.094527
  • Email:
   hung_c1achauphongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Phước Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó - tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   sang_c1achauphongtc@angiang.edu.vn
 • Huỳnh Ngọc Khương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó - thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985938324
  • Email:
   khuong_c1achauphongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Minh Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách đội - thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01649578758
  • Email:
   khanh_c1achauphongtc@angiang.edu.vn
 • Bùi Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư - thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0926334091
  • Email:
   mai_c1cchauphongtc@angiang.edu.vn
 • Huỳnh Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán - thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0868331179
  • Email:
   mai_c1achauphongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Bích Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Y tế học đường - thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01669548486
  • Email:
   tuyenati@gmail.com
 • Nguyễn Thành Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ - thành viên
  • Điện thoại:
   0917611606
 • Đặng Thanh Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ - thành viên
  • Điện thoại:
   01985781895
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 01 : 224