Căn cứ kế hoạch số 124/KH-ACP ngày 25 tháng 9 năm 2017 về việc tổ chức " Hội thi giáo viên viết đúng, viết đẹp"  năm 2017-2018. Trường Tiểu học A Châu Phong đã tổ chức " Hội ...