Thực hiện theo Kế hoạch số 112/KH-ACP ngày 01/9/2017 của Trường Tiểu học A Châu Phong năm học 2017 – 2018. Liên đội Trường Tiểu học A Châu Phong tổ chức chuyến du khảo về nguồn ...